Detailed Company Data

Responsappility sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia
KRS: 0000981989
Tax number: 5862383125
Registered by Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy

Share capital: 5000 PLN