Informacje o spółce

Responsappility sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia
KRS: 0000981989
NIP: 5862383125


Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ W Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 5000zł